red
.b2px.b-red
blue
.b2px.b-blue
gold
.b2px.b-gold
green
.b2px.b-green
brightmint
.b2px.b-brightmint
cream
.b2px.b-cream
trueblack
.b2px.b-trueblack
textblack
.b2px.b-textblack
darkgray
.b2px.b-darkgray
mediumgray
.b2px.b-mediumgray
mediumgray-trans
.b2px.b-mediumgray-trans
lightgray
.b2px.b-lightgray
lightestgray
.b2px.b-lightestgray
white
.b2px.b-white